Když na vás začne mluvit jogurt

, 3. prosince 2009

Evropa se připravuje na internetovou revoluci. Evropská komise představila opatření, jejichž cílem je zajistit, aby Evropa hrála vedoucí roli při určování toho, jak budou fungovat nové sítě propojených objektů od knih až po automobily, od elektrických spotřebičů až po potraviny – stručně řečeno vznikající „internet věcí“.

Může se jednat o jednoduché předměty, jako jsou kelímky od jogurtu zaznamenávající teplotu v celém svém dodavatelském řetězci, či systémy sledování zdravotního stavu, které mohou pomoci řešit aktuální společenské problémy, jako je stárnoucí společnost a změna klimatu.

„Každý den vidíme nové příklady aplikací, které propojují objekty s internetem i navzájem: od automobilů, jimž propojení se semafory pomáhá bojovat s dopravním přetížením, až po domácí spotřebiče propojené s inteligentními rozvodnými sítěmi a systémy odečtu měřičů, které lidem poskytují přehled o jejich spotřebě elektrické energie, uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost. V České republice se touto oblastí zabývá společnost Internet věcí o.p.s.


Original-Inhalt von und übermittelt von