Česká pošta s.p. podepsala smlouvu na komplexní softwarové řešení

, 3. února 2010

Česká pošta s.p. si pro realizaci dodávky komplexního softwarového řešení pro Facility management vybrala aplikaci AFM (Alstanet Facility Management)od společnosti Alstanet. Cílem celého projektu je nasazení CAFM aplikace s využitím napříč celou Českou poštou. Aplikace bude finálně spravovat cca 4 000 budov včetně evidenčních a procesních FM oblastí. V rámci autoparku bude evidovat cca 4 000 vozidel a jejich FM procesů. Ve formě „interního zákazníka“ bude s aplikací v roli zadavatelů a schvalovatelů pracovat cca 15 – 25 000 uživatelů. V roli FM podpory pro interní zákazníky pak bude s aplikací pracovat cca 800 uživatelů.
Rozsahem se jedná o unikátní projekt, jehož cílem je vytvoření robustního řešení v souladu s aktuálními trendy a normami pro facility management. V rámci řešení bude realizováno několik diametrálně odlišných oblastí, tj. evidencí FM entit, procesů a jejich vyhodnocování prostřednictvím KPI metodiky se zaměřením na výsledný produkt (Key Performance Indicators).
V současné době byl ukončen Kick-off projektu a probíhají první etapy.


Original-Inhalt von und übermittelt von